Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Con_duong_den_lop_doan1.mp3 Still_Loving_You__Scorpions.mp3 Lick_and_a_Promise__Aerosmith.mp3 Songdacrongmuaxuanve.mp3 Video_song_thn_p_vao_Nht_Bn_11032011_Part_3.flv Video_dng_dt_kinh_hoang__Nht_Bn__Part_3.flv Video_dng_dt_kinh_hoang__Nht_Bn__Part_1.flv ThanhNienVietNamDongQuan_2.mp3 HiphopTuoi18HoAnhDung.mp3 BaicathanhnienTopca.mp3 12b6_12b683.flv So2.mp3 PIC0016.jpg BaicangoiquehuongThaiChauSonCa.mp3 Happy_New_Year__ABBA.mp3 Baicathanhnien.mp3 DSC06008.jpg Cdgv.bmp DSC06039.jpg DSC06056.jpg

  Hiện giờ có :

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

  Photo
  Họ và tên Phạm Văn Trường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Mai Thiên Kim
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 640 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Phước
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/madao78
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 16954 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thien Thien
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nhoc Loc Choc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Văn Đức
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quang Chung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/mrquangchung
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Phước
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 44824 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phụng Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoan Phj Nguyễn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nhoz_nhoz1717
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ
  Điểm số 971 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Trung Nhân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Ngọc Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quang Chung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Văn Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 8717 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 2760 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyên Hoan Phi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 606 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Bảo Tuyên
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vbtuyen
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 473 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Vũ Bảo Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Quang Chung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quangchung_sh25dlu
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
  Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 9762 (xem chi tiết)